421232579_34360

در اصل دیتاسنتر یک موضوع کاملا جدید در عرصه شبکه می باشد که تحول عظیمی در شبکه به وجود آورده است، این موضوع یکی از اساسی ترین دغدغه های سازمانهای بزرگ همچون اپراتورهای موبایل و تلفن شده است. این موضوع در مورد طراحی و پیاده سازی و به طور کلی در مورد اجزا اصلی و تشکیل دهنده Data Center می باشد که نسل جدید تجهیزات با سرعت فوق العاده بالا، قابلیت انعطاف پذیری بالا، قابلیت پایداری بالا و … جهت تجمیع اطلاعات می باشد.

 

دوره های آموزشی دیتاسنتر (Data Center) شامل:

  • Cisco Certified Network Associate Data Centerاین دوره شامل  (Introducing Cisco Data Center Networking (DCNI به شماره امتحان ۶۴۰-۹۱۱ و Introducing Cisco Data Center Technologies به شماره امتحان ۶۴۰-۹۱۶ می باشد.

    در این دو دوره سعی شده تا مباحث ابتدایی در مورد Data Center شامل Nexus Switching ،Nexus Routing ،Data Center Design ،Virtualization ،Storage در سطح ابتدایی مورد بررسی قرار گیرد و تا جایی که ممکن است بحث های ابتدایی را بازگو نماید.

  •  Cisco Certified Network Professional Data Centerاین دوره شامل (Implementing Cisco Data Center Unified Computing (DCUCI با شماره امتحان ۶۴۲-۹۹۹، (Implementing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFI با شماره امتحان ۶۴۲-۹۹۷، همچنین دوره Designing Cisco Data Center Unified Computing با شماره امتحان ۶۴۲-۹۹۸، دوره Designing Cisco Data Center Unified Fabric باشماره امتحان ۶۴۲-۹۹۶، دوره Troubleshooting Cisco Data Center Unified Computing با شماره امتحان ۶۴۲-۰۳۵ و دوره Troubleshooting Cisco Data Center Unified Fabric با شماره امتحان ۶۴۲-۹۸۰ می باشد. در دوره های مورد اشاره تمامی مواردی که در دوره CCNA Data Center به صورت خلاصه مورد بحث بودند کاملا به صورت حرفه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
  • Cisco Certified Internetwork Expert Data Centerاین دوره به صورت کاملا تخصصی در مورد تمامی موارد بالا بحث و بررسی می نماید. در این دوره سعی شده است تا تمامی موارد طراحی، Nexus Switching & Routing ،Storage ،Unified Computing ،Ace و مواردی از این قبیل کاملا بررسی گردد، تمامی افرادی که این دوره را به پایان برسانند با اندکی تمرکز و کوشش قادر به راهبری و ارائه طرح و همچنین راه اندازی یک Data Center مبتنی بر تجهیزات سیسکو (Cisco) می باشند.